HET MARSVELD (DE CAMPUS MARTIUS)

De Campus Martius was oorspronkelijk een tamelijk groot gebied tussen het Capitool, de Tiber, de Quirinaal en de Pincio. De Campus Martius werd nauwkeurig door Augustus ontworpen en kreeg de naam Regio IX (Circus Flaminius) ter onderscheiding van Regio VII (Via Lata), waarmee het Marsveld oorspronkelijk verbonden was. Door de eeuwen heen hebben hier altijd mensen gewoond; zelfs nu nog kan een oude weg, een plein en een gehele wijk worden onderscheiden. De Piazza Navona heeft voorbeeld bijna exacte vorm van het oude Stadion van Domitianus en de vorm van de Piazza di Pinta lijkt erg op die van het Theater van Pompejus. Het is mogelijk een reconstructie te maken van een deel van de Campus Martius, in elk geval vanaf de tijd dat het Marsveld onder de naam Campagna di Roma volgens de legende toebehoorde aan de traquiniërs, tot dit openbaar gebied werd toen de koningen waren verdreven. De Campus Martius was oorspronkelijk een groot open gebied, dat op sommige plaatsen moerassig was en werd gebruikt voor militaire oefeningen (vandaar de naam Mars, de god van de oorlog) en paarden- en strijdwagenracen. Verder was dit ook de Diribitorium en Saepta, waar mannen samenkwamen om te stemmen in hun 'comitia centuriata' (de centuriën waartoe ze behoorden) en later in de 'comitia tributa'. Een van de oudste bouwwerken waarvan sporen bewaard zijn gebleven, is het Tarentum of Terentum. Dit stond aan de uiterste westzijde ter hoogte van de huidige brug Vittorio Emanuele en was mogelijk een soort solfatare. Dit is een dampbron die zwavelwaterstofgas, -dampen en -zuur uitwerpt. Om die rden werd dit beschouwd als een toegang tot de onderwereld. Daar vlakbij stond het Trigarium, dat voor paardenraces werd gebruikt (triga was een archaïsche strijdwagen voortgetrokken door drie paarden). In het centrale deel stond een belangrijke tempel die was gewijd aan Mars. Hier zijn de beroemdste reliëfs gevonden, die stemming van de burgers plaatsvond, en de Saepta, een groot langwerpig plein van meer dan driehonderd meter lang, waar de comitia vergaderde. Vanaf de 2e eeuw v.Chr. verhoogde een aantal bouwwerken het monumentale uiterlijk van de Campus Martius. In korte tijd werden enkele staatsgebouwen gebouwd. Architecten, beeldhouwers en Griekse schilders wedijverden met elkaar bij de verfraaiing van dit gebied. Ze bouwden de Porticus van Octavia, Porticus Metello en Porticus Pompeo en de Tempels van Juno Regina, Daina, Hercules en de Muzen.