De tempel van Hadrianus

De tempel van Hadrianus werd in 145 n.Chr. ten oosten van de Tempel van Matidia gebouwd door Antoninius Pius, die de tempel wijdde aan de verafgode keizer. Het beursgebouw is gebouwd op de plaats van de oude tempel, nu bekend als de Piazza di Pietra. Het heeft elf Corintische zuilen die bij het vroegere bouwwerk behoorden. De peripteros had oorspronkelijk een rij met dertien zuilen aan de lange zijden en acht aan de korte zijden. Recente opgravingen hebben aangetoond dat een trap naar het podium (vier meter hoog) van peperino voerde. Aan de binnenzijde van de cella stonden zuilen tegen de muren met daarboven een tongewelf met caissons. Op het fundament waarop de zuilen rustten, bevonden zich gebeeldhouwde allegorische figuren van de Romeinse provinciën (de reliëfs bevinden zich tegenwoordig in het Nationaal Museum in Napels en in het Palazzo dei Conservatori).