HET FORUM VAN NERVA OF FORUM TRANSITORIUM

Twee Corintische zuilen, de colonacce, die nog steeds zijn verbonden met de achterwand, en een attiek met een reliëf van Minerva, geven de locatie aan van het oude Forum van Nerva. Het forum, ook bekend als Forum Transitorium, vormde de verbinding tussen de Tempel van de Vrede en het Forum van Augustus. Het is gebouwd door Domitianus en in 97 n.Chr. voltooid door Nerva. Dit forum verving het eerste stuk van het Argiletium, de weg die tijdens de republiek van de fora naar de arbeiderswijk Subura leidde. Het had een langwerpige vorm en werd, zoals ook eerdere fora van Caesar en Augustus, aan het uiteinde gedomineerd door een aan Minerva gewijde tempel. Het forum was omgeven door een zuilenrij, die zich vlakbij de afscheidingsmuur bevond. Er zijn alleen sporen bewaard gebleven van het oorspronkelijke hart van de Tempel van Minerva, de beschermgodin van handwerk, die vooral Domitianus dierbaar is. De Cloaca Maxima liepen hier onderdoor en de rest ligt nog steeds onder de huidige Via dei Fori Imperiali. Daarachter was een grote hoefijzervormige exedra, een porticus absidata die zich tegenover de wijk Subura bevond.