DE TEMPEL VAN VENUS EN ROME

Het grootste religieuze bouwwerk van het Oude Rome werd achteraan op her Forum Romanum, op de Velia, gebouwd. Het had een afmeting van 100 bij 145 meter en voor de bouw in 135 v.Chr. moest Hadrianus - het was zijn eigen ontwerp - een groot podium laten bouwen op de plaats van de vroegere vestibule van Nero's Aurea (Gouden Huis). De tempel was gewijd aan Venus en de personificatie van de stad. De twee cella's (heiligdommen) waren geheel symmetrisch en lagen ruggelings tegen elkaar. De hoofdingang bevond zich aan de westzijde, richting het Forum Romanum. De cella die is gewijd aan de godin Roma, bevond zich aan deze zijde en is beter bewaard gebleven. Twee dubbele zuilenrijen met propyleeën in het midden bakenden het heilige gebied af aan de noord- en zuidzijde. De tempel stond op een stylobaat met een trap in Griekse stijl, die typerend was voor de tijd van Hadrianus. Daarop stond rondom een rij zuilen. Na een brand wijzigde Maxentius in 307 n.Chr. de binnenzijde. Twee apsissen werden uitgehouwen in de achterzijde van de cellae, waarin de standbeelden van de godinnen werden geplaatst. Verder werd een tongewelf met stucco-caissons gebouwd en op de zijmuren met porfieren zuilen zaten nissen voor strandbeelden. De vloer had geometrische patronen van gekleurd marmer.