Geef de juiste benaming voor iedere soldaat!

Kies uit:cavalarist - signifer - tribunus militum - hastatus - veles - legionarius - centurio - praetoriaan.

fig.1

mmmmmm

fig.2

mmmmmm

fig.3

mmmmmm

fig.4

fig.5

fig.6

fig.7

fig.8


Een hastatus of frontsoldaat, was bewapend met een zwaard en een zware lans (hasta).

De lichtbewapende veles droeg een klein rond schild en lichte speren.

De tribunus militum was meestal een jonge aristocraat voor wie het officierschap een fase in zijn carriëre vormde.

De praetoriaan, was een lid van de keizerlijke lijfwacht. Hij kreeg drie keer zoveel soldij als gewone soldaten.

De signifer droeg het veldteken van zijn onderdeel.

De centurio voerde het bevel over ongeveer één zestigste deel van een legioen.

terug