Het onstaan: Mars en Rhea Silvia hadden twee kinderen namelijk Romulus en Remus. Op een dag legde Amulius, broer van koning Numitor de twee kleine kinderen in een mandje en liet het in de Tiber werpen, maar het mandje bleef steken in de modder aan de voet van de Palatijnse heuvel. Een wolvin hoorde de twee kleine kinderen wenen en nam ze mee naar haar verblijfplaats. Daar werden ze gezogen. Op een dag ontdekte de herder Faustulus en zijn vrouw Larentia de kinderen bij de wolvin. Ze werden grootgebracht te midden van herders. Nadat ze groot genoeg waren gingen ze naar de plaats waar Faustulus hen had gevonden. Daar stichtten ze een stad. Romulus legde de grenzen van de stad vast volgens het ritueel uit de Etruskische boeken, maar zijn broer legde diens bevelen naast zich neer. Remus werd gedood door Romulus. Rome werd gesticht in 753 v.C. door Romulus.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dit is een maquette van Rome waar het Forum Romanum dicht bebouwd is. Op de voorgrond ziet u het lange Circus Maximus van 600 m, met daarboven de keizerlijke paleizen van de Palatino, iets verder naar rechts het Colosseum en links het overvolle Forum.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rome was een stad die zich had uitgebreid vanuit een centrale kern, het forum. Het hart van de stad bevond zich vlakbij de Tiber.

aaaaaaaaaaaaaaaa

Dit zijn restanten van het Forum Romanum. Het Forum Romanum is het hoofdplein van Rome waar zich het openbare leven afspeelde.

URL: http://libary.advanced.org/11402/home-intro.html

Voor een gedetailleerde informatie over de gebouwen van Rome klik op de onderaanstaande kaart.

vorige