De legionair

Rome dankte zijn enorme rijk aan zijn legioenen.Elk legioen telde ongeveer 5500 infanteristen, allemaal Romeinse burgers die vrijwillig 20 tot 25 jaar dienst namen.De legionairs werden hard getraind, waren gedisciplineerd en goed bewapend.Zij vormden de kern van het leger en hadden tijdens een slag het hardst te verduren.Hun leven was moeilijk, maar zij waren taai.Ze konden muiten, en dus zorgden de keizers ervoor dat ze goed behandeld werden.In de 2de eeuw n.C. waren er 150.000 legionairs en nog meer hulptroepen zonder burgerrecht om hen te helpen.

Eén Romeins legioen bestond uit 5,500 mannen. Organisatie van het legioen:

Een éénvoudige aanvalsformatie van het Romeins legioen bestond uit drie rijen. De eerste twee rijen waren bemand met zware infanterie en de derde rij bestond uit: cavalerie, lichte en zware infanterie.

Veel arme mensen kozen voor een carrière in het leger omdat het een goede levensstandaard bood en de kans om verschillende beroepen te leren, onder andere in de bouw.Er waren nadelen: ze waagden hun leven in de strijd en ze werden verondersteld niet te trouwen.Maar er waren vele voordelen, en de meeste soldaten hadden "onofficiële" vrouwen en kinderen.Mensen uit de provincie werden voor hun diensten beloond met het Romeinse burgerschap voor hen en hun gezinnen.Gepensioneerde legionairs kregen geld of land.Talent kon leiden tot een promotie tot centurio, met het bevel over een "centurie".Het leger hield de pax romana of Romeinse Vrede in stand die de provincies welvaart bracht.

Pax romana : in het hele Middellandse-Zeegebied en de landen eromheen heerste er onder één regering de vrede.
Gevolgen: de Romeinse marine hield de piraten in bedwang en het leger bouwde het beroemde netwerk van grootse wegen.Deze werden gebouwd met het oog op de militaire behoeften, maar zij hielpen het Rijk openleggen en hielpen samen met de open vaarroutes de vele volken en provincies aaneensmelten.Handel en welvaart groeiden.Koopvaardijschepen vervoerden wijn van Italië en Spanje naar Gallië en Brittannië, terwijl grote vrachtschepen, de supertankers van die tijd, de graanoogst van Egypte aanvoerden om het volk van de stad Rome te voeden.Wilde dieren voor het amfitheater werden uit vele landen gehaald.Soldaten, politici, handelaars, en zelfs enkele toeristen reisden door het Rijk, en met hen verspreidden zich nieuwe modes en ideeën (waaronder het christendom).

Wie heeft de pax romana ingevoerd? (het antwoord hierop is te vinden op deze site)


De legionair en zijn uitrusting.

Geef bij de onderstaande afbeeldingen de juiste benaming van ieder stuk.

Kies uit: helm - vederbos (enkel voor de officieren) - borstharnas - wollen tuniek - riem of cingulum - werpspies of pilum - sandalen of caliga - Marius' muilezel (genoemd naar de generaal die hiermee begon) - dolk/pugio - zwaard/gladius - schild.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a

a

a

a

a

a

a

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Helmbos of vederbos: Centurio's en andere officieren droegen vederbossen op hun helm, zodat hun mannen hen konden zien en in de strijd volgen

De helm, Gallisch van oorsprong, was knap ontworpen om het hoofd, het gezicht en de nek te beschermen zonder het zicht of het horen te hinderen.Hij werd vaak versierd met geëmailleerde knoppen.

Het beroemde harnas van metalen stroken werd aan de binnenkant bijeengehouden door leren banden.Het was heel soepel maar zwaar, en de soldaten moesten elkaar helpen bij het aantrekken en dichtrijgen.

Onder het harnas werd een ruige wollen tuniek gedragen, die tot halverwege de dijen reikte.

De cingulum of riem was het kenteken van de functie van een soldaat.Hij werd altijd over de tuniek gedragen.De "schort" van gedecoreerde leren stroken gaf de onderbuik enige bescherming tijdens de gevechten.Bovendien werd de vijand geïntimideerd door het kletterende geluid dat de stroken maakten als de soldaten optrokken.

De stootspeer van de begintijd (op de figuur: onderstaand model) werd vervangen door de gevreesde zware werpspies of pilum (op de figuur: bovenstaand model) met een smalle punt die zowel schilden als harnassen doorboorde.Een regen van deze door de lucht vliegende spiesen brak de aanval van de vijand.

De militaire sandalen of caliga waren even belangrijk als een harnas, omdat de legioenen even vaak oorlogen wonnen door een snelle opmars als door een veldslag.Dit schoeisel was sterk en luchtig.De onderkant was bezet met ijzeren schoenspijkers die speciaal ontworpen waren om gewicht te dragen en om er kilometers op te marcheren.

Een pugio of dolk werd links gedragen en de gladius of het zwaard aan de rechterkant.Beide waren van Spaanse afkomst, gekopieerd door de Romeinen.Het zwaard was een verschrikkelijk steekwapen, kort genoeg om gemakkelijk te hanteren in het heetst van de strijd.Het was zeer effectief tegen de meestal ongeharnaste Galliërs.

Een volledig beladen legionair droeg tijdens de mars meer dan alleen maar een harnas, wapens en een schild.Elke man droeg een zwaar pak over de schouder, met onder andere een gereedschapskist, een schotel en een ketel.Deze vracht woog 40 kilo of meer, en moest vaak 30km per dag gedragen worden. De legionairs werden "Marius' muildieren" genoemd naar de generaal die hiermee begon.

Het Romeinse schild kon tegen een stootje en was opgebouwd uit verschillende lagen.

Welk is de naam van een gepantserde eenheid?

terug