1. Op een vraag krijg je soms niet het verhoopte antwoord.

Antiochus toonde Hannibal zijn reusachtige troepen op de vlakte die uitgerust waren, omdat hij van plan was oorlog te voeren tegen het Romeinse volk.

2. Spot kent geen grenzen.

Thais heeft zwarte tanden en Laecania heeft er hagelwitte. Hoe komt dat? Laecania heeft haar tanden gekocht en Thais heeft de hare.

3.Op een vraag krijg je soms niet het verhoopte antwoord.

Linus, jij vraagt wat mijn akker van Nomentam opbrengt aan mij. Dit brengt mijn akker nog op en ik zie jou daar niet staan.

4. Geen woordbreuk !

Omdat zijn gezag de doorslag gaf werden de gevangenen vastgehouden en hij keerde zelf terug naar Carthago. Zijn liefde voor zijn vaderland en zijn bekommernis om zijn verwanten hielden hem niet tegen.

5. Ijzeren tucht.

Titus Manlius stak zijn speer tussen de oren van het paard. Toen het paard die wonde voelde, schudde het met grote kracht z'n hoofd en gooide de ruiter eraf, die daarna door Titus Manlius gedood werd met zijn zwaard.

6. Hoe groot kan de invloed van vrouwen zijn...

Toen Coriolanus opwindig naar zijn moeder liep om haar te omhelzen zei de vrouw woedend. Laat me weten voordat ik me laat omhelzen of ik naar de vijand of voor mijn zoon ben gekomen ofdat ik de gevangene of jou moeder ben in jou kamp?

7. Wat wordt er van een vrouw verwacht?

Vreemdeling wat ik zeg is weinig: blijf staan en lees het hele graf.

8. Wat wordt er van een vrouw verwacht?

Ze bracht twee jongengs ter wereld. Een van deze op de aarde achtergelaten en de andere onder de grond.

9. Wat wordt er van een vrouw verwacht?

Ze sprak geestig, ze liep bovendien elegant. Ze deed het huishouden, ze spon wol. Ik sprak. Ga weg.

10. Griekenland, een mannenclub.

Volgens onze gewoonte zijn de meeste dingen passend die bij de Grieken schandelijk worden beschouwd. Wie van de Romeinen schaamt zich immers om zijn vrouw te vergezellen naar een maaltijd? Elke huisvrouw heeft de eerste plaats in huis.

11. Griekenland, een mannenclub.

Want zij wordt niet uitgenodigd op een gastmaal tenzij ze van de familie is. Ze leeft in het binnenste deel van het huis. Dat men het vrouwenvertrek noemd. En waar niemand gaat tenzij een verwant.

12. Julia, een geëmancipeerde vrouw.

Onder zijn vrienden heeft Augustus gezegd dat hij twee verfijnde dochters had, namelijk de republiek en Julia. Ze was bij haar vader gekomen in een uitdagende kleding en hij was op zijn tenen getrapt maar hij zweeg.

Om terug te gaan: gebruik de knop VORIGE van je browser.